Prekės
Akcijos

Vertybės

Vertybės

Puoselėjamos vertybės

UAB „Osama“, skatindama ne tik savo darbuotojus tobulėti, bet ir pati norėdama tapti įmone, kurioje gera dirbti, priėmė sprendimą eiti keliu, kuriame puoselėjamos tokios vertybės, kaip skaidrumas, kūryba, vieningumas, atvirumas, mokymasis ir dalijimasis.

Tobulėjanti, greitai besimokanti organizacija gyvuojanti darnoje su aplinka. Osama buria nuolat augančią profesionalų komandą, teikia reikšmę mokymuisi ir nuolatiniam tobulėjimui, kas padeda gyventi darnoje ir tarpusavio harmonijoje, siekti bendrų tikslų, tarpusavyje dalintis atradimais ir patirtimis.

Vieninga - palaikanti komanda – pasitikinti vienas kitu, palaikanti iniciatyvas bendruomenė besirūpinanti bendru gerbūviu. Osamos komandą vienija tarpusavio pasitikėjimas, geranoriškas vienas kito sąvybių priėmimas ir iniciatyvumas rūpinantis bendra įmonės veikla. Neieškoma kaltų, klaidas ir problemas sprendžiama drauge, nes tai paliečia kiekvieną bendruomenės narį asmeniškai.

Kurianti naujas paslaugas, ieškanti naujų pajamų šaltinių. Rinkoje nuolat iškyla poreikis naujoms paslaugoms ar prekėms. Visuomet siekiame išpildyti klientų lūkesčius, todėl drąsiai imamės naujų veiklos krypčių, vystome naujus projektus.

Skaidri  ir atvira, nuoširdūs, draugiški santykiai su partneriais ir kolegomis. Organizacijoje darbuotojai kuria draugišką, atvirą ir palaikančią darbo aplinką. Su kolegomis ir partneriais puoselėjame skaidrumu ir pasitikėjimu grįstus santykius.

Besidalinanti  įgaliojimais, atsakomybėmis. Dalintis žiniomis, įgaliojimais, sėkme, pertekliumi, nuoširdžia pagalba su savo bendruomenės žmonėmis, tai Osamos skiriamasis bruožas. Tokioje įmonėje sprendimus priiminėja patys žmonės, turėdami mintyje įmonės vertybes ir naudą jai. Tokiu būdu sprendimai priimami greičiau, kompanija tampa konkurencinga, žmonės jaučiasi šeimininkais, sprendimų priėmėjais, o ne vykdytojais.